Algemene verkoopvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN COZIDOO™

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Cozidoo™. Overal op de site gebruiken we de termen "wij", "ons" en "onze" om te verwijzen naar Cozidoo™. Deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die via de website toegankelijk zijn, wordt door Cozidoo™ aan u aangeboden, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen zoals hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets te kopen bij ons bedrijf, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Algemene voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden"), inclusief de voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of via hyperlinks toegankelijk zijn. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, individuen die bezoekers, leveranciers, klanten, handelaren en/of inhoudleveranciers zijn. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt en gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot de website of de diensten ervan gebruiken. Als deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding hiervan uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Elk nieuw hulpmiddel of nieuwe functie die aan deze winkel wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden. U kunt te allen tijde de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door deze updates en/of wijzigingen op onze website te publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Door de website te blijven openen of gebruiken na het publiceren van wijzigingen, aanvaardt u deze wijzigingen. Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf levert ons het e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - GEBRUIK VAN DE ONLINE WINKEL

Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u de leeftijd van meerderjarigheid heeft bereikt in uw regio, provincie of staat en dat u toestemming heeft gegeven om elke minderjarige persoon onder uw hoede deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten op geen enkele manier voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden gebruiken, noch de wetten van uw rechtsgebied overtreden wanneer u de dienst gebruikt (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen computervirussen, malware of enige vorm van destructieve code overbrengen.

Elke inbreuk of schending van een van de voorwaarden zal onmiddellijke beëindiging van uw diensten tot gevolg hebben.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook iemand de dienst te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van informatie over uw creditcard) zonder versleuteling kan worden overgedragen en dit omvat (a) verzendingen over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen die zijn aangebracht om te voldoen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Informatie over uw creditcard wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.

U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de dienst, enig gebruik van de dienst of enige toegang tot de dienst, of enig contact op de website

via welke de dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De in deze overeenkomst gebruikte titels zijn slechts voor uw gemak opgenomen en zullen deze overeenkomst niet beperken of anderszins beïnvloeden.

ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld, niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder eerst primaire, meer accurate, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie te raadplegen. U vertrouwt op het materiaal op deze site op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN AAN DIENSTEN EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de dienst (of een deel of inhoud ervan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online verkrijgbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan retournering of omruiling volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uitoefenen op basis van geval-per-geval. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijzigingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen inzicht van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst, te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling worden gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst via hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die dezelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het opgegeven e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer op het moment van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en juiste aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en hun vervaldatums, snel bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig. Raadpleeg onze Retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, beheren of bewaken.

U erkent en stemt ermee in dat we u toegang verlenen tot deze tools "zoals ze zijn" en "afhankelijk van beschikbaarheid", zonder enige garantie, voorstelling of voorwaarde, en zonder enige goedkeuring. We zijn niet aansprakelijk voor enige gevolgen van of gerelateerd aan uw gebruik van optionele tools van derden.

Het gebruik van optionele tools die via de website worden aangeboden, is volledig naar uw eigen inzicht en op eigen risico. Bovendien is het aan u om de voorwaarden te onderzoeken waaronder deze tools worden geleverd door de relevante derde partij(en) en deze voorwaarden te accepteren.

Het is ook mogelijk dat we in de toekomst nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (inclusief het introduceren van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe diensten en/of functies zullen ook onderhevig zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service toegankelijk zijn, kunnen elementen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of juistheid van deze websites te onderzoeken of te evalueren, en we geven geen garanties en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud, websites, of andere inhoud, producten of diensten van derden.

We zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpbronnen, inhoud of andere transacties met betrekking tot deze websites van derden. Lees zorgvuldig de beleidsregels en praktijken van deze derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten aan diezelfde derden worden gericht.

Please note that while I strive to provide accurate translations, it's always a good idea to have translations reviewed by a native speaker for context and accuracy, especially for legal or important content.

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, ERVARINGSVERSLAGEN EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld in het kader van deelname aan wedstrijden), of indien u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen indient, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), verleent u ons te allen tijde en zonder beperking het recht om alle opmerkingen die u aan ons verstrekt, te wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en gebruiken in welk medium dan ook. We zijn op geen enkele manier verplicht om (1) de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven; (2) iemand te vergoeden voor enige verstrekte opmerking; of (3) te reageren op opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud en accounts die inhoud bevatten die wij naar eigen goeddunken als illegaal, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk beschouwen, te verwijderen. Dit geldt zowel voor inhoud die de eigendomsrechten van een derde schendt als voor inhoud die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk mogen maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of enige andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten. U gaat ook akkoord dat uw opmerkingen geen illegale, beledigende of obscene elementen mogen bevatten, noch enige computervirussen of andere schadelijke software die de werking van de Service of enige gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent, of proberen ons of derden op enigerlei wijze te misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en voor hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van uw persoonlijke informatie op onze winkel valt onder onze privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te raadplegen.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Het kan voorkomen dat er soms informatie op onze site of in de service staat die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevat met betrekking tot beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en productbeschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om elke fout, onjuistheid of weglating te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken, of zelfs om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op enige gerelateerde website onjuist is, en dit op elk moment en zonder kennisgeving (inclusief na het plaatsen van uw bestelling).

We zijn niet verplicht om de informatie in de Service of op enige gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij de wet dit vereist. Er kan geen specifieke datum voor bijwerken of updaten van toepassing zijn op de Service of enige gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op enige gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken voor: (a) illegale doeleinden; (b) het aanzetten van derden tot illegale handelingen of deelname daaraan; (c) het schenden van lokale verordeningen of enige internationale, federale, provinciale of staatswetten, regels of voorschriften; (d) inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, smaden, intimideren of discrimineren van iemand op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of andere schadelijke code uploaden of verzenden die gebruikt kan worden om de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, evenals andere websites of het internet, te compromitteren; (h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) spammen, phishing, domeinontvoering, informatie afpersen, webbrowsen, scannen of verkennen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) het verstoren of omzeilen van beveiligingsmaatregelen van de Dienst of een gerelateerde website, evenals andere websites of het internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen als u deze verboden overtreden hebt.

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEIDSLIMITATIE

We garanderen niet op enigerlei wijze dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, veilig, tijdig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of annuleren, of op elk moment en zonder kennisgeving. U gaat uitdrukkelijk akkoord dat uw gebruik van de dienst, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De dienst, evenals alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de dienst, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals het is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. Cozidoo ™, onze directeurs, functionarissen, werknemers, gelieerde bedrijven, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige verwonding, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (zelfs in geval van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of enige service of product afkomstig daarvan, of enige andere claim op enigerlei wijze gerelateerd aan uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enige verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van de Dienst of een inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om Cozidoo ™ en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, of uw schending van enige wetten of rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft deze bepaling desalniettemin van kracht in de ruimst mogelijke mate toegestaan door de wet, en zal het niet-afdwingbare deel worden geacht te zijn afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder dat dit van invloed is op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden die door de partijen zijn aangegaan vóór de datum van beëindiging, blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst, voor alle doeleinden.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht, tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Indien wij van mening zijn of vermoeden, naar eigen goeddunken, dat u enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft of niet hebt nageleefd, kunnen wij ook deze overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving beëindigen. U blijft dan verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging (inclusief), en wij kunnen u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - GEHEEL VAN DE OVEREENKOMST

Enig verzuim van onze kant om een recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of bedrijfsregel die we op deze site publiceren of die betrekking heeft op de Dienst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regeren uw gebruik van de Dienst. Ze vervangen alle voorgaande en huidige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige eerdere versie van de Gebruiksvoorwaarden). Elke onduidelijkheid met betrekking tot de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden moet niet in het nadeel van de opsteller worden geïnterpreteerd.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden, evenals elke afzonderlijke overeenkomst waarbij wij u de Diensten leveren, worden beheerst en geïnterpreteerd onder de wetten.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt op elk moment de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken op deze pagina.

We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door deze updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd onze website te controleren op eventuele wijzigingen. Door toegang te blijven krijgen tot onze website en de Dienst te gebruiken of te blijven gebruiken na het publiceren van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, stemt u hiermee in.

ARTIKEL 20 - SMS-MARKETING EN KENNISGEVINGEN

Door bij het plaatsen van uw bestelling in te stemmen met SMS-marketing van COZIDOO en door een aankoop te initiëren of u te abonneren via onze abonnementshulpmiddelen, stemt u ermee in om terugkerende tekstberichtmeldingen (voor uw bestelling, inclusief kassaherinneringen), SMS-marketingaanbiedingen en transactieteksten te ontvangen, inclusief beoordelingsverzoeken van onze kant, zelfs als uw mobiele nummer is geregistreerd op een nationale of federale uitsluitingslijst. De frequentie van berichten kan variëren. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van SMS-marketingberichten en meldingen, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat door ons is verzonden of gebruik de afmeldingslink die we in een van onze berichten hebben verstrekt. U begrijpt en stemt ermee in dat alternatieve methoden van uitschrijving, zoals het gebruik van verschillende woorden of verzoeken, niet als een redelijke manier van uitschrijven worden beschouwd. Wij brengen geen kosten in rekening voor de service, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen die verband houden met sms-berichten die door uw draadloze dienstverlener in rekening worden gebracht. Tarieven voor berichten en gegevens kunnen van toepassing zijn. Voor vragen kunt u HELP sturen naar het nummer dat u de berichten heeft gestuurd. U kunt ook contact met ons opnemen via het volgende adres: contact@cozidoo.com voor meer informatie. We hebben het recht om op elk moment een telefoonnummer of korte code die we gebruiken om de service te exploiteren, te wijzigen. U wordt hierover geïnformeerd. U stemt ermee in dat elk bericht dat u naar een gewijzigd telefoonnummer of een gewijzigde korte code stuurt, inclusief elk verzoek om STOP of HELP, mogelijk niet wordt ontvangen, en we zijn niet verplicht om verzoeken in deze berichten te honoreren. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, stemt u ermee in dat we niet aansprakelijk zijn voor het niet ontvangen, vertragen of verkeerd doorsturen van enige informatie die via de service is verzonden, voor fouten in deze informatie en/of voor enige actie die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of de service. Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt onze privacyverklaring [LINK naar uw privacyverklaring] raadplegen om te bepalen hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

ARTIKEL 21 - CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via contact@cozidoo.com.